Fastigheten

Föreningens fastighet är bebyggd med 4 st bostadshus uppförda 1969.