Kontakt

E-post:

brf.farfadern1@gmail.com

Telefonnummer:

073-853 86 04 Ordförande
073-853 86 05 Servicetelefon

Brev skickas till:

Brf Farfadern 1
c/o BokföringNorrort AB
Nina Einhornsgata 8
113 66 Stockholm

Fakturor skickas till:

inbox.lev.856620@arkivplats.se

Hitta hit: